Magaling na gamot, mababa ang presyo, para gumaling kayo.